Siirry sisältöön
Ensiapukurssi erä- ja luonto-olosuhteisiin
[]
320,00 €
Hinta sisältää 1 henkilön.

Mitä

Kurssi on erittäin laadukas, kohdennettu ja täsmällinen eräensiavun koulutuskokonaisuus. Ensiapukurssin virallinen nimi on "Erä- ja luonto-oppaan ensiaputaito". Ensiapukurssin aikana opitaan huolehtimaan asiakkaista erilaisissa ensiaputilanteissa. Koulutuksen aikana saavutettava tieto-taito on sovellettavissa myös ei-kaupalliseen toimintaympäristöön. Jos liikut luonnossa yksin tai ryhmässä, tämä koulutus on sinulle hyödyllinen.

Kurssi antaa hyvän teoriapohjan ja käytännön osaamisen huolehtia potilaasta, kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Kurssi antaa valmiuksia päätöksentekoon, kun pohditaan retken tai vaelluksen jatkamista evakuoinnin sijaan.

Kenelle

Omatoimiretkeilijät, aktiiviset ulkoilijat, partiolaiset, erä- ja luonto-oppaina toimivat, luonto-alan ammattitutkintoa opiskelevat, matkaoppaat, retkien ohjaajat ja apuohjaajat, (liikunnan-)opettajat ja muut aihealueesta kiinnostuneet.

Sisältö

Suomessa kehitetty eräensiavun koulutusohjelma. Täsmällinen ensiapukoulutus luonnossa liikkujan tarpeisiin – myös vaativat olosuhteet huomioiden. Kokonaisuus käsittää neljä valmistavaa webinaaria ja kaksipäiväisen lähiopetusjakson. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa virallisen kurssitodistuksen, joka vastaa laajuudeltaan SPR Ensiapukurssi EA2® tasoa. Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

  • etopetuskerrat 4 kpl (laajuus 16 oppituntia)

  • lähiopetuspäivät 2 kpl (laajuus 16 oppituntia)

  • kurssilaisille jaettava suomenkielinen materiaali (A6 kierrevihko, brodeerattu kurssimerkki, tarra, kurssitodistus)

  • Opetuskieli: suomi

Etäopetuskertojen alustava aikataulu

Ke 27.3.2024 klo 18.00 - 21.00
Ke 17.4.2024 klo 18.00 - 21.00
Ke 8.5.2024 klo 18.00 - 21.00
Ke 22.5.2024 klo 18.00 - 21.00

Etäopetuskerrat järjestetään etäyhteydellä (TEAMS).

Lähiopetusjakson aikataulu

1.6.2024 klo 10 alkaen
2.6.2024 klo 9 alkaen

Lähiopetusjakso järjestetään Nuuksion kansallispuistossa, Haukkalammen rantamaisemissa. Kokoontumispaikkana on Haukanpesän saunan kokoustila. Osa käytännön harjoitteista suoritetaan ulkona, joten säänmukainen ulkoiluvarustus on tarpeen.

Lähimmät parkkipaikat sijaitsevat 200m etäisyydellä kokoustilasta. Os. Haukkalammentie 32, 02820 ESPOO. Kokoustilan vieressä on CAFE HAUKKA kahvila, josta voi ostaa virvokkeet, pienet purtavat, kuumat juomat, jäätelöt ja makeiset aukioloaikojen puitteissa. Haukanpesän saunan voi varata käyttöön ryhmälle alkaen 70 euroa / 2h.

Hinta ja osallistujamäärä

320 euroa sis. alv.24% / osallistuja.

Kurssille mahtuu 15 osallistujaa.

Kurssi toteutuu, mikäli vähintään 10 osallistujaa on ilmoittaunut kurssille 29.2.2024 mennessä. Järjestäjällä on oikeus järjestää kurssi vaikka vähimmäisosallistujamäärä ei täyttyisikään.

Kouluttaja

Ensiapukurssin kouluttajana toimii Tommi Ulmanen. Tommilla on vankka kouluttajakokemus pelastajien, ensihoitajien, lääkäreiden ja eräoppaiden kouluttajana. Tommi on toiminut 21 vuotta ensihoidossa. Viimeiset seitsemän vuotta Tommi on toiminut Lappeenrannassa ensihoidon kenttäjohtajana. Vakavien tapaturmien osalta (erityisesti ampumavammojen) Tommi on hakenut käytännön osaamista Etelä-Afrikkaan suuntautuvilta työreissuilta. Tommi on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja suorittanut useita kansallisia sekä kansainvälisiä koulutuksia ensihoidon johtamisen ja - kouluttamisen saralla.

Opetusjaksojen teemoja

Hätäilmoitus ja avun pyytäminen hätätilanteessa (mm. Inreach)
Epäpuhtaan juomaveden aiheuttama sairastuminen
Maastosta pelastamisen perusteet
Tarttuvat taudit
Evakuointi
Helikopterievakuointi
Rakot, hiertymät ja haavat
Potilaan tutkiminen
Haavan puhdistaminen ja haavan hoito
Systemaattinen vammatutkimus
Suuret haavat ja henkeä uhkaava verenvuoto
Tapaturmat ja vammautuminen
Hypovoleeminen sokki
Potilaan lämpötaloudesta huolehtiminen
Ampumavammat ja syvät pistohaavat
Jäähtymisen estäminen
Amputaatiovammat
Trauma Triad of Death
Murtumat ja nivelten sijoiltaanmeno
Kylmät olosuhteet / kuumat olosuhteet
Kaularankavamma, rankavamma
Hypotermia ja paleltumavammat
Pään vammat
Nestehukka, lämpöuupuminen ja lämpöhalvaus
Vakava sairastuminen
Palovammat
Hukuksiin joutuminen
Puremat ja pistot
Hukkuminen (hukkuneen elvytys)
Allerginen reaktio, anafylaktinen sokki
Sydänpysähdys (elvytys)
Ruoansulatuselimistön ongelmatilanteet
Äkillinen kriisitilanne ja kriisiapu

Järjestäjä

Natura Vivan tarjoama kurssikokonaisuus järjestetään yhteistyössä yrityksen Protekta Turvakoulutus TMI (2083676-1) kanssa.

Kela – korvattavuus

Koskee vain työpaikkojen ensiapukoulutusta. Työturvallisuuslain perusteella työantajalla on velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Sairasvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvaa Kela työantajalle/yrittäjälle.

Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä ensiapuvälineet. KELA – korvattavuus on enimmillään 60 %.

KELA – ohjeistuksen mukaisesti korvauksen saamisen edellytyksenä on 1) työterveyshuollon ammattihenkilön tekemä työpaikkaselvitys, 2) työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella ensiapukoulutuksen ja välineiden tarve, 3) todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun kouluttaja on a) terveydenhuollon ammattihenkilö eli terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, hammaslääkäri, lääkäri b) nimikesuojattu ammattihenkilö eli lähihoitaja (perustason ensihoito tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala), pelastaja, palomies – sairaankuljettaja, lääkintävahtimestari –sairaankuljettaja, c) kouluttajalla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.