Go to content

Vastuullisuustavoitteet 2022

1. Kouluttautuminen hiilijalanjäljen laskentaan

Vuonna 2022 Natura Viva alkaa mitata omaa hiilijalanjälkeään majoituspalveluidemme osalta. Laskennassa otetaan huomioon seuraavat päästöt:

  • SCOPE 1 - Oman toiminnan suorat päästöt

  • SCOPE 2 - Hankitun ostoenergian epäsuorat päästöt

Valtaosa hiilidioksidipäästöistämme muodostuu ajoneuvojemme käytöstä huoltokäynneillä sekä energiankulutuksesta, käsittäen sähköenergian ja mökeillä poltetut polttopuut. Henkilökuntamme osallistuu kauden 2022 alussa koulutuksiin, jossa opitaan ymmärtämään hiilidioksidipäästöjä sekä sen laskentaan käytettäviä mittareita. Saavutamme tavoitteemme saadessamme riittävän tietotaidon asian ymmärtämiseen sekä hiilijalanjäljen laskentaan.


2. Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta vaatii toistettavia, vertailukelpoisia tuloksia. Olemme valinneet CO2 -laskuriksemme Sustainable Travel Finlandin laskurin, jonka käyttöön olemme myös kouluttautuneet.


3. Haukanpesän saunasta sähkösauna

Suurin osa hiilijalanjäljestämme muodostuu polttopuun polttamisesta. Muuttamalla saunan puusaunasta sähkösaunaksi pienennämme omaa energiankulutustamme sekä hiilijalanjälkeämme merkittävästi.

Saunan muuntaminen sähkösaunaksi mahdollistaa saunan omatoimisen käytön ja täten nostaa sen käyttöastetta. Käyttämämme sähköenergia Nuuksiossa on 100 % päästötöntä.

Sauna on muutettu sähkösaunaksi kesällä 2022.