Natura Vivan toimitusehdot

Näissä toimitusehdoissa kerrotaan Natura Vivan (Y-tunnus: FI06497660) toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä ja maksutavoista.


1. Sisältö

1. Sisältö
2. Yleistä
3. Natura Vivan palveluiden maksu- ja peruutusehdot
4. Kausikorttien ehdot
5. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot
6. Majoituspalveluja koskevat ehdot
7. Toimitusaika
8. Toimitustavat
9. Maksutavat
10. Palautukset
11. Myyntialue

2. Yleistä

Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24 %) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita.

Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkintahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.

3. Natura Vivan palveluiden maksu- ja peruutusehdot

3.1. Kurssit, retket tai tapahtumat sekä vuorokauden tai sitä pidemmät välinevuokraukset sekä yli 5 vuokravälineen varaukset

Näitä ehtoja sovelletaan yksityishenkilön tekemiin kurssi-, retki- ja tapahtumavarauksiin sekä yli 24 tunnin välinevuokrauksiin sekä yli 5 vuokravälineen varauksiin.

Kursseille, retkille sekä tapahtumiin osallistuvan asiakkaan tulee olla uimataitoinen, min. 50 metriä.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Natura Vivalle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa tapahtumaan tai vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 25 euroa/henkilö.
b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina tapahtuman hinnan kokonaisuudessaan.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 

3.2. Vuokravälineet (alle 5 vuokravälinettä)

Näitä ehtoja sovelletaan yksityishenkilön tekemiin alle 24 tunnin välinevuokrauksiin.. Nämä ehdot eivät koske yli 5 vuokravälineen varauksia. Katso ehdot yllä.

Vesiurheiluvälineitä vuokraavan asiakkaan tulee olla uimataitoinen, min. 50 metriä.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Natura Vivalle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas maksaa vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 10 euroa/vuokraväline. Uutta sovittua aikaa ei voi enää peruuttaa.

b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessaan.

c) Mikäli Natura Vivan henkilökunnan päätökselle välinevuokrausta ei voida toteuttaa turvallisesti (esim. liian kova tuuli melonnassa), voidaan varaus siirtää toiseen ajankohtaan tai peruuttaa veloituksetta myös alle 24 tuntia ennen varauksen alkua. 

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.

3.3. Yrityksien ja yhteisöjen tekemät tapahtuma-, väline- ja tilavaraukset.

Näitä ehtoja sovelletaan yrityksien ja yhteisöjen (y-tunnus) tekemiin varauksiin.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Natura Vivalle ennen tarjouksen hyväksymistä.  

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Natura Vivan tarjouksen tai muutoin tilaa tapahtuman.

Laskutus perustuu asiakkaan hyväksymään tarjoukseen ja viimeistään 30 vrk (yli 20 hengen ryhmät) tai 14 vrk (20 hengen tai sitä pienemmät ryhmät) ennen tapahtumaa vahvistamaan lopulliseen osallistujamäärään. 

Mikäli osallistujamäärää ei vahvisteta edellä mainittuun määräaikaan mennessä, laskutuksen perusteena käytetään tilausvaiheessa ilmoitettua suurinta osallistujamäärää. 

Mikäli tapahtumaan on tilaushetkellä alle 14 vrk käytetään laskutuksen perusteena tilaushetkellä ilmoitettua osallistujamäärää.

Lasku erääntyy 7 vrk tapahtuman jälkeen.

Peruutusehdot

a)    Tapahtuma voidaan perua veloituksetta vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

b)    Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajan. Jos uutta aikaa ei löydetä, laskutamme peruutuskuluina 50 % tapahtuman hinnasta.

c)    Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 vuorokautta laskutamme peruutuskuluina 100 % tapahtuman hinnasta.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. Natura Vivalla on oikeus perua tapahtuma jos sääolosuhteiden tai ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi tapahtumaa ei voida toteuttaa. Tällöin tilaajalle ei muodostu kustannuksia.

4. Kausikortin ehdot

Ostamasi kausikortin mukaisten välineiden vapaa käyttö aukioloaikojen puitteissa.

Voimassa aina kausikortin tuotekuvauksen mukaisen ajankohdan.

Kausikortti oikeuttaa samaan perheeseen kuuluvalle, yhdelle alle 15-vuotiaalle veloituksetta oman SUP-laudan ja fatbiken varaukset kausikortin haltijan seurassa.

Kaksikkokajakissa, avokanootissa ja soutuveneessä alle 15-vuotias veloituksetta samassa välineessä kausikortin haltijan kanssa.

Vuokra-aika vaihtelee 05:00-00:00, yön yli varauksista €10 lisämaksu

Täyden melontakauden (1.5.-30.9) hyödyntäminen edellyttää alkeiskurssin tai vastaavien taitojen hallintaa. Ilman kurssia tai kokemusta, melontakausi on rajattu turvallisuussyistä 1.6.-31.8. väliselle ajalle. Valmistaudu esittämään kurssitodistus tai vastaava kokemus ennen ensimmäistä varausta.

Kausikortin väärinkäyttö johtaa automaattisesti kausikorttijäsenyyden poistamiseen, ilman rahanpalautuksia.

5. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Saunatilojen varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Saunan voi varata kahden ja viiden tunnin vuoroissa. Asiakas vastaa saunatilojen lukitsemisesta ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti.

Asiakkaan tulee huolehtia tilojen siisteydestä lähtiessään. Saunatilojen ja muiden käytössä olevien tilojen tulee olla saapumishetkeä vastaavassa kunnossa vuoron loputtua.

Asiakkaan tulee ottaa kaikki tuomansa roskat mukaansa pois saunatiloista. Lähtiessä saunatiloista toimipisteen sulkemisajan jälkeen, lukitsee asiakas saunatilat ohjeistuksen mukaisesti. 

Mikäli asiakas ei poistu saunatiloista sovitun mukaisesti, on Natura Vivalla oikeus laskuttaa asiakkaalta saunan varausmaksu kaksinkertaisena.

Peruutusehdot

 • Mikäli varattu saunavuoro perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään uuden ajan varaukselle. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, peritään 50 % varaushinnasta.

 • Mikäli varauksen alkamiseen on alle 14 vuorokautta aikaa, peritään peruutuskuluina varauksen hinta kokonaisuudessaan.

 • Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.

Varattujen saunavuorojen peruutukset ja siirrot ilmoitetaan tähän lomakkeeseen.

Natura Vivan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Natura Viva irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä varaukseen tehneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Saunan käyttö on omatoimista ja asiakas saa tarvittavan ohjeistuksen avaimien osalta viimeistään viikkoa ennen varauksen ajankohtaa. 

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Natura Vivalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.

 • Natura Vivalla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi. Korvauksen summa lasketaan käytettyjen työtuntien ja kilometrikorvauksen pohjalta. 

Kohteen käyttö 

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt oman toimintansa aiheuttaman epäsiisteyden siivoamatta, laskuttaa Natura Viva kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti.

 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja saunatiloihin..

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Natura Vivalle kohteelle aiheuttamansa vahingon. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Natura Viva ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
   

6. Majoituspalveluja koskeva ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Natura Vivan majoituspalveluihin: Oravankolo, Tikankolo, Myllyjärven mökki ja kota, Matildanjärven kämpät, Teijon caravan-alue ja kota sekä kaikki tentsile-majoitukset.

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Natura Viva ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä info@naturaviva.fi tilanteen korjaamiseksi.

 • Natura Viva ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Majoitustilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.

Varattujen saunavuorojen peruutukset ja siirrot ilmoitetaan tähän lomakkeeseen

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Natura Viva on vastaanottanut lomakkeella syötetyn peruutuksen. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 30 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Natura Vivan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Natura Viva irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta erillisellä viestillä viimeistään viikkoa ennen majoituksen alkua - avain on suoraan kohteessa.

 • Asiakkaalle lähetetään sähköpostilla sekä tekstiviestitse ennen varauksen alkamista uniikki PIN-koodi asiakkaan varausprosessissa antamaan sähköpostiin ja matkapuhelinnumeroon. PIN-koodin avulla asiakas saa majoituksen avaimen.

 • PIN-koodi luodaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. 

 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet takaisin laatikkoon.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Natura Vivalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.

 • Natura Vivalla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi. Korvauksen summa lasketaan käytettyjen työtuntien ja matkakulujen pohjalta. 

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Natura Viva kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 62 eur/h, matkakulut 0,87 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan. Vähimmäislaskutus siivoustöissä on 4 tuntia.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaajan tulee maksaa lemmikkimaksu tuodessaan eläimen majoitukseen.

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuiston alueella.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Natura Vivan toimesta.

  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Natura Vivalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Natura Viva ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Natura Viva pyrkivät käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Natura Viva eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


7. Toimitusaika

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.


8. Toimitustavat

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan. Tuotteiden hintoihin ei lisätä toimituskuluja.


9. Maksutavat

Natura Viva ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle.  Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Varaamme tuotteita maksamattomalle tilaukselle enintään 14 vuorokauden ajan, minkä jälkeen tuotteet ovat kenen tahansa ostettavissa.

 • Stripe maksunvälittäjänä
  Stripe on kansainvälinen maksuvälittäjä, jonka kautta on mahdollista maksaa seuraavilla luottokorteilla: MasterCard, Visa, American Express. Tutustu Stripe:n ehtoihin.

Kortti- ja verkkopankkimaksut, online-maksupalvelut

Natura Viva käyttää online-maksujen välittäjinä Visma Pay:ta. Näin voit maksaa yleisimmillä maksutavoilla korttimaksuista sähköisiin lompakoihin.

Käteinen

Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. Voit halutessasi maksaa myös luottokorteilla.

Lasku

Vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla.

Liikuntaedut

Liikuntaedut voidaan valita maksutavaksi ainoastaan liikunnallisten palveluiden yhteydessä. Se ei käy maksutavaksi fyysisiä tuotteita ostettaessa. Otamme vastaan seuraavia liikuntaetuja: SMARTUM, EPASSI JA EDENRED. 

Kaikilla yllämainituilla liikuntaeduilla voi maksaa liikuntapalveluista myös suoraan verkkokaupassamme. 


10. Palautukset

Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kolme löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot.


11. Myyntialue

Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella.

--

Ehtoja päivitetty 15.3.2024