Siirry sisältöön

Nuuksion metsät ovat Suomen varhaisimpia asutettuja alueita. Kansallispuisto perustettiin 1990-luvulla. Lue lisää Nuuksion historiasta ja tule vierailulle.

Nuuksion kansallispuiston historia ulottuu 1990-luvun alkuvuosiin, kun paikallisten partiokerhojen aloitteesta osalle metsäaluetta alettiin hakea kansallispuiston statusta. Nuuksio oli jo pitkään aiemmin ollut partioryhmien ja ulkoilijoiden suosiossa, mutta 1990-luvulla aluetta kohtasi rakennuspaine: alati kasvava pääkaupunkiseutu tarvitsi lisää tilaa ja alettiin huolestua, kaavoitettaisiinko Nuuksio kaupunkirakentamiselle.  

Nuuksion synty

Koko Nuuksion alue muotoutui viimeisimmän jääkauden aikana, noin 10 000 vuotta sitten, kun maa kohosi jääkauden seurauksena. Joidenkin arkeologien mukaan Nuuksiosta muodostui yksi ensimmäisiä asutettuja alueita – 9000 vuoden takaisia ihmisvierailujen jälkiä on löydetty Nuuksion metsistä ja rotkoista, nykyisen Kansallispuiston laitamilta. 

Nuuksion lähihistoria

Vaikka Nuuksion lähialueet altistettiin maanviljelykselle Rautakaudella noin 500 eaa, Nuuksio säilyi pääosin asuttamattomana ja viljelemättömänä. Alue on aina ymmärretty sopimattomaksi maanviljelyyn ja maatalouteen, sillä maaperä on soista ja pinnanmuodostus epätasaista – Nuuksiossa voit kiivetä yli 100 metrin korkeuteen kallioille ja laskeutua merenpinnan tasolle kalliosoliin ja rotkoihin, kangasmetsän uumeniin. 

1800-luvulla alueelle rakennettiin vain muutamia kyliä ja torppia, ja myöhemmin 1900-luvun alkupuolella Helsingin porvariston edustajat rakennuttivat Nuuksioon kesämökkejä – niistä jotkut ovat pystyssä yhä. Natura Vivan Oravankolo on tällainen vanha kesämökki. Nykyään Nuuksiossa asuu noin 3000 pysyvää asukasta. 

Itse Nuuksio-nimi suomennettiin 1930-luvulla ruotsin kielen Noux-nimestä. Tämä on puolestaan perua 1500-luvulta, jolloin alueen laitamille nousi Noux-niminen kylä. 

Nuuksion metsätalous 1900-luvulla

Toisen maailmansodan jälkeen Nuuksion aluella aloitettiin aktiiviset metsätaloustyöt ja metsiin rakennettiin lukuisia työntekijöiden majoja. Jotkut niistä ovat säilyneet näihin päiviin asti, ja Natura Vivan Tikankolo edustaa metsätyöntekijöiden majoitusta tyypillisimmillään. 

Nuuksio tänään

Nuuksion kansallispuisto on maailman mittapuullakin erikoislaatuinen paikka – luonnontilainen metsä- ja järvialue aivan maan suurimman metropolialueen tuntumassa. Nuuksio onkin nykyään päiväretkien ja telttaretkien kohde, mukava paikka viettää ulkoilupäivää. Kansallispuistossa käy vuosittain yli 300 000 vierailijaa. Hyvä kohde aloittaa Nuuksion vierailu on Natura Vivan Haukanpesän toimipiste Haukkalammen rannalla Kansallispuiston itälaidalla.